Zabytki architektury

Właściwie każda z miejscowości posiada jakieś zabytki bardziej lub mniej zniszczone ale tak samo ciekawe. W miejscowości Adelina znajdziemy dwa kopce –kurhany ziemne z epoki brązu, kultury trzcinieckiej datowane na około 1600-1200 r. p.Chr. W Dobromierzycach trafimy na cmentarz unicki – prawosławny z początku XIX wieku, dziś nieczynny. W Gozdowie znajdziemy wały ziemne dworu obronnego z XV-XVII wieku, oraz dziś nieczynny cmentarz prawosławny, dawniej unicki. W Honiatyczach znajdują się dwa kopce-kurhany ziemne z epoki neolitu, oraz cmentarz z początku XIX wieku rzymskokatolicki, jeszcze czynny. W Honiatyczkach znajdziemy również dwa kurhany ziemne z epoki brązu. Hostynne to miejscowość, w której znajduje się cerkiew grekokarolicka pod wezwaniem św. Jerzego, obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, murowana w 1890 roku, a przebudowana w 1964 roku. Dom dawny sklep GS z 2 poł. XIX wieku, Młyn motorowy obecnie elektryczny, drewniany z 1929 r. szkoła murowana z 1937-1939, cmentarz rzymsko katolicki z pocz. XX w. czynny, cmentarz wojskowy z 1920 r. We wsi Konopne znajdziemy kapliczkę murowaną z ok. 1939r., oraz kopiec ziemny z epoki brązu. Malice to miejscowość, w której znajdziemy zespół kaplicy grobowej Lubowieckich, kapliczkę drewnianą św. Jana Nepomucena, Szkołę drewnianą z 1936 r., kuźnię drewnianą z 1920 r., dwa kurhany ziemne, cmentarz rzymskokatolicki z XIX w. W Peresołowicach znajdziemy park dworski przekomponowany w XIX w. W Podhorcach jest dzwonnica cerkiewna drewniana z 2 poł. XVIII w., cmentarz prawosławny oraz cmentarz wojenny z 1915 roku. Sahryń to wioska gdzie znajdziemy cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego obecnie kościół, cmentarz rzymskokatolicki dawniej unicki. W Terebińcu zachowało się wzgórze zamkowe z XVI-XVII w. W Terebiniu cerkiew grekokatolicka obecnie kościół oraz cmentarz rzymskokatolicki dawniej unicki. W Turkowicach jest kościół z 1870 r., później remontowany, zespół monastyru prawosławnego, cmentarz prawosławny i cmentarz rzymskokatolicki. W Werbkowicach znajdziemy cerkiew grekokatolicką drewnianą obecnie kościół, drewniany budynek z 1890r., zespół dworca kolejowego z 1928 r., park XVIII w. , cmentarz rzymskokatolicki, kopiec ziemny z epoki brązu. We Wronowicach znajdziemy kopiec ziemny z epoki brązu.