Właściciele ziemscy

Gmina Werbkowice składa się obecnie z 25 miejscowości. Każda z nich miała różnych właścicieli ziemskich.
 • Adelina - pierwszym właścicielem był Józef Tadeusz Wyszyński, następnie jego dzieci Artur, Bolesław, Adelajda i Natalia. Kolejnym właścicielem był Tadeusz Świeżawski, po nim jego syn Michał, po jego śmierci majątek wrócił w ręce jego matki.
 • Alojzów - pierwszym znanym właścicielem był Alojzy Poletyło herbu Trzydwar, następnie dobra dziedziczy jego córka Alojza, po niej majątek przejmuje Maria z Wojciechowskich Wydżga, po niej dziedziczy syn Józef Tomasz Wydżga.
 • Dobromierzyce- pierwszym właścicielem był ruski ród Skorutów herbu Korczak, następnie wieś przechodzi w ręce rodu Łaszczów, następnie przechodzi we władanie Dobromierzyckich, a później Siekierzyńskich. Kolejnym właścicielem jest ród Terleckich, od nich majątek kupuje w 1847 Wincenty Gąsiorowski i Józef Colonna Walewski. Przez kolejne lata majątek jest w rodzinie Gąsiorowskich, po nich majątek przechodzi w ręce Rozalii z Plebańskich, a następnie jej dzieci.
 • Gozdów – pierwszym znanym właścicielem był Jan Góźdź herbu Gozdawa, następnym był jego syn Wigand i jego syn Stanisław. Następnym znanym był Łazarz Góźdź, po nim Jan Góżdź i jego syn Jan i syn Jana Stanisław. Kolejni byli Anna i Antoni Boguszewscy, następnie Krzysztof Miecielski, Jan Miecielski, Makary Kurdwanowski, Jakub Trębiński, Ignacy Bukowski, Ewa z Bukowskich, Jozef Falkowski, Alojzy Poletyło, Tytus Woyciechowski, Joanna Wydżga, Józef Tomasz Wydżga.
 • Honiatycze - jako pierwsi znani właściciele widnieją Stajscy, następnie znany jest Łazarz Łaszcz, jego córka Agnieszka, Zofia i Andrzej Tęczyńscy a po ich śmierci ich dzieci. Kolejnym wymienianym właścicielem był Łukasz Opaliński, po nim Walenty Skolimowski, Jerzy Osoliński, Stempkowski, Gruszecki, Stanisław Węgliński, Józef Węgliński, Franciszek Wegliński, Jan Zieliński, Kajetan Hryniewiecki, w 1701 Józef Rulikowski a po nim byli kolejni spatkobiercy rodu Rulikowskich.
 • Honiatycze kolonia – od spatkobierców Zdzisława Rulikowskiego w 1935 roku majątek odkupiła grupa rolników i utworzyła tu kolonię Honiatycze, ale po II wojnie majątek został rozparcelowany .
 • Honiatyczki – do początku XVII wieku wieś należała do rodziny Łaszczów. Kolejnymi właścicielami byli Marcin Borzęcki, Brodowska, Andrzej Wiśniowski, Mikołaj Firlej, Wojciech Łoś, Wojciech Rostkowski, Maurycy Łoś, Stanisław Burczyński, Ludwik Popławski, Ludwik, później Jan Dobrzelewski, następnie Waleria a po niej Mikołaj Dobrzelewski. Kolejnym znanym właścicielem był Leander Chrzanowski, Wacław Świeżawski, a w 1911 majątek kupił Olgierd Rulikowski, po śmierci którego w 1913 majątek przechodzi na jego rodziców Zdzisława i Kazimierę Rulikowskich. Ostatnim Właścicielem był Zygmunt Rulikowski z Kotlic.
 • Hostynne – pierwszym notowanym właścicielem był Junosza z Hostynnego, następnie Michał z Hostynnego, Andrzej Sulensky, Bartłomiej Udrycki, Krzysztof Pogroszowski, Andrzej Wiśniowski, Mikołaj Firlej, Piotr Brodowski, Karol Sapieha, Franciszek Kunicki, Jan Suffczyński, Kacper Suffczyński, Adam Marian Komorowski.
 • Hostynne kolonia – w 1919 roku Adam Marian Komorowski sprzedał część swojego majątku Hostynne przybyłym osadnikom i tak powstała kolonia.
 • Konopne - pierwszym znanym właścicielem był Jakub z Korgoszyna, a następnie Hostyński. Kolejnymi właścicielami byli Piotr Stabrowski, Wojciech Stabrowski, Andrzej Wiśniowski, Firlej, Aleksander Łaszcz, Karol Sapieha, Głuchowscy, Hryniewieccy, Małachowski, Teodor Szydłowski, Adam Szydłowski, Antoni Szydłowski.
 • Kotorów – jako pierwszy z właścicieli wsi wymieniany jest Jakub z Korgoszyna, następnie Maliccy, Łysakowscy, Staborowscy, Chrzanowscy, Wiśniowski, rodzina Firlejów, Teodor Szydłowski, z Szydłowskich Antoni i Elżbieta, nasrępnie Antoni Borżewski, Edward Chrzanowski, teresa Rulikowska .
 • Łotów – pierwszym znanym właścicielem był Bartłomiej Udrycki, a następnie Andrzej Wiśniowski, Mikołaj Firlej, Piotr Brodowski, Karol Sapieha, Jerzy Michał Brodowski, Franciszek Kunicki, Jan Suffczyński, Franciszek a po nim Kacper Suffczyński.
 • Łysa Góra – właścicielem wioski byli właściciele Malic, a Łysa Góra była kolonią malicką .
 • Malice – pierwszym właścicielem był Gotard z Życka, a po nim w kolejności Jakub z Kargoszyna, Mikołaj Stompor, Dziersław z Malic, Jan Malicki z Malic, Turkowiecki, Rudnicki, Andrzej Malicki, Russyanowski, Horocha Turkowiecki, Paweł Wigowski, Wojciech Szornel, Jan Szornel, Jan Turkowiecki, Mirowscy, Sobańscy, Ignacy Lubowiecki, Antoni Lubowiecki, Marian Lubowiecki, Jan Głębocki.
 • Peresołowice – jako pierwszych właścicieli wymienia się Annę i Jerzego Gdeszyńskich, następni w kolejności byli Michał Modryński, Aleksander Siekierzyński, Stanisław Siekierzyński, Ignacy Siekierzyński, Jan Terlecki, Bronisława, Wiktoria, Teofila, Kajetan, Paulina i Antonina z Terleckich. Od tych ostatnich majątek odkupił Jan Radziejowski, a następnie Gąsiorowscy i Walewscy. Jako ostatniego wymienia się Wojciecha Łobaczewskiego.
 • Podhorce – jako pierwszych właścicieli wymienia się rodzinę Duszów, następnie w kolejności widnieją Jakub Podlodowski, Łazarz Góźdź, Jan Góźdź, Stanisław Góźdź, Stefan Czarnecki, Michał Potocki, Feliks Potocki, Teresa Potocka, rodzina Wydżgów , Ignacy i Ewa Bukowscy, Ewa i Tekla z Bukowskich, a od nich odkupił je Dominik Boczarski, który odsprzedał je Alojzemu Potyle. Następnie majątek przechodzi na Tytusa Wojciechowskiego po którym dziedziczy córka Teresa, a po niej syn Tomasz.
 • Sahryń - pierwsza wzmianka o właścicielach pochodzi z 1431 roku, a byli nimi Sasin z Urynowa herbu Prawda z żoną Katarzyną. Po nich byli w kolejności Jan Uhrynowski, rodzina Laszczów nieledewskich, rodzina Jarczewskich, Barbara Ożarowska, Mikołaj Łaszcz, Marek Leszczkowski, Wacław Zamojski, Anna Leszczkowska, Antoni Gozdowski, Józef Gozdowski, Jan Tarła, Ludwika Trębińska, Andrzej Rastawiecki, Ludwik Rastawiecki, Edward Rastawiecki, Mieczysław Epsztain, Markus Reniewicki, Michał Endelman, Zygmunt Piotrowski i Zygmunt Józef Piotrowski.
 • Strzyżowiec – prawdopodobnie wioska ta wchodziła w skład Terebinia.
 • Terebiniec – wieś powstała prawdopodobnie z podziału Terebinia około 1541 roku pomiędzy dwie córki Jana Tęczyńskiego Zofię i Katarzynę. Do czasu podziału należała do Terebinia. Do 2 połowy XVII wieku Terebiniec był w rękach spadkobierców Tęczyńskich, następnie właścicielami byli Firlejowie, Abraham Gołuchowski, Ignacy i Andrzej Sierakowscy, Antoni Gołuchowski, Konstanty i Marianna Świeżawska, Felicjanna Gołuchowska, rodzina Bormanów, Józef Leszczyc Mirosławski, Roman Czaplic Pohorecki, Adam Andrzej Pohorecki, Jan Wincenty Pohorecki.
 • Terebiń - jako pierwszego włściciela wsi wymienia się Jana Uhrynowskiego, następni w kolejności to Mikołaj Tęczyński, Andrzej Tęczyński, Stanisław Tęczyński, Mikołaj Teczyński, Jan Tęczyński, Zofia i Katarzyna z Tęczyńskich, Mikołaj i Anna Firlej, Jan Noskowski, Joanna Brodecka, Abraham Gołuchowski, Wilhelm Grothus, Hieronim i Franciszek z Grothusów, Antoni Grothus, Marianna Sapieha, Teresa Kuropatnicka, Gołuchowscy, Hryniewiecki, Małachowski, Karol Sapieha, Elżbieta Sapieżyna, Gołuchowscy i Sierakowscy, Bormanowie, Józef Leszczyc Mirosławski, Roman Czaplic Pohorecki, Adam Andraej Pohorecki, Jan Wincenty Pohorecki.
 • Turkowice – pierwszymi właścicielami był ród Turkowieckich, następnie rodzina Rostkowskich, Franciszek Burczyński, Stanisław Burczyński, Paweł Makomaski, Jan Makomaski, Antoni Makomaski, Edmund Makomaski, Feliks Kobierzycki, Antoni Kobierzycki.
 • Werbkowice – jako pierwszego z właścicieli wsi z 1401 roku wymienia się Micza, następnie Aleksandra, a po nim Jana, Jakuba Śmietankę, Aleksandra Niedospilskiego, Agnieszka Mirecka Piotr Stabrowski, Zamojscy, Andrzej Wiśniowski, Mikołaj Firlej, Aleksander Łaszcz, Karol Sapieha, Antoni Gołuchowski, Anna Noskowska, Małachowski, Karol Sapieh, Andrzej Sierakowski, Teodor Szydłowski, Adam Szydłowski, Antoni Szydłowski, Elżbieta Szydłowska, Antoni Borżewski, Edward Chrzanowski, Teresa Chrzanowska Rulikowska.
 • Wilków - jako pierwszych właścicieli wymienia się Jana Wilkowskiego i Andrzeja Łaszcza. Kolejnymi właścicielami byli Jan Borzęcki, Mateusz Bystrzanowski, Franciszek Wegliński, Łukasz Wegliński, Stanisław Węgliński, Wincenty Węgliński, Onufry Batowski, Antoni Szydłowski, Edward Szydłowski, Eliza Szydłowska Antoni Borżewski, Edward Chrzanowski, Teresa Chrzanowska Rulikowska.
 • Wronowice - jako pierwszych właścicieli wymienia się Nurzyńskiego i Studzińskiego. Kolejnymi właścicielami byli Walerian Komorowski, Maciej Borzęcki, Wojciechowski, Mikołaj Fiflej, Weronika Firlej, Wojciech Rostkowski, Antoni i Franciszek Rostkowski, Karol Bukowski, Roman Pohorecki, Edward Pohorecki i Marian Lubowiecki.
 •