Twórczość ludowa

Na terenie gminy Werbkowice działa wiele Kół Gospodyń Wiejskich, które zrzeszają panie chętne do pokazania swoich prac, jak i do reprezentowania swojej gminy poza terenem jej zasięgu. W śród prac można wyróżnić serwetki robione ręcznie na szydełku, hafciarstwo, kwiaty z bibuły czy kolorowego papieru, palmy czy pisanki. Cały asortyment prac można oglądać na organizowanych wystawach czy festynach rodzinnych.