Rys historyczny

Pierwsze znane ślady bytu człowieka na tych ziemiach pochodzą z epoki kamienia. Powolne ocieplenie klimatu powoli zaczęło sprzyjać rozwojowi osadnictwa na tych terenach. Zaczęły tu napływać plemiona z innych stron przynosząc ze sobą znajomość uprawy roli, hodowli zwierząt, a także wyrobu narzędzi i naczyń. Dobre warunki naturalne na przełomie wieków sprzyjały rozwojowi osadnictwa i powstawaniu coraz większej liczby osad. Budowano je przeważnie wzdłuż rzek, gdzie panowały lepsze warunki do uprawy i hodowli. Przygraniczne położenie tych terenów było jednak obiektem rywalizacji pomiędzy Polską a Rusią, co było przyczyną wielu najazdów i zniszczeń. Fakt ten jednak nie odstraszał osadników z uwagi na urodzajne gleby, jakie się ty znajdują. Tereny te były najeżdżane przez Rusinów, Tatarów, Kozaków dowodzonych przez Bohdana Chmielnickiego, Szwedów sprowadzonych tu przez Hieronima Radziejewskiego ówczesnego właściciela dóbr kryłowskich. W wyniku rozbiorów Polski tereny te znalazły się pod zaborem austriackim . Austriacy wprowadzili swoje prawo. Majątki sprzedano, a zakony rozwiązano. Tereny te były również areną walk Napoleona z Prusami. Walki toczyły się tu także w czasie powstania listopadowego i styczniowego, powodując liczne zniszczenia. I wojna światowa również nie ocaliła tych terenów przed zniszczeniem, wycofujące się wojska Budionnego wycięły w pień wojska polskie w Hostynnem. Ich ciała spoczywają w mogile przy Szkole Podstawowej w Hostynnem. II wojna również zebrała tu swoje żniwo .Walki zakończyły się dopiero po akcji przesiedleńczej w 1947 roku. Po tych wydarzeniach nastąpił czas pokoju i odbudowy tego co jeszcze pozostało .