Okres II wojny światowej

Już w połowie września 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyły na Lubelszczyznę. Od 17-20 września doszło do pierwszej, a 22-27 września do drogiej bitwy tomaszowskiej. Pomimo wyczerpujących walk wojsko polskie zmuszone było do kapitulacji. Już w trakcie walk z Niemcami na tereny te wkroczyli sowieci i doszło do starć z Polakami. Po kilku dniach walk na początku października sowieci wycofali się za Bug, a tereny zostały pod okupacją niemiecką. Okupacja ta była niebywale okrutna i krwawa podczas akcji wysiedleńczej zapoczątkowanej 27 listopada 1942 roku. Ponieważ zdecydowana większość ludności zamieszkującej te tereny to byli Ukraińcy to natychmiast powstał ruch obronny przed wysiedleniem. Na terenie miejscowości Honiatycze i Honiatyczki działał pluton „Wiklina” pod dowództwem Józefa Kaczoruka pseudonim „Ryszard”. Pod koniec 1942 roku Ukraińcy zaczęli napadać na Polaków mordując i paląc wszystko co stanęło na drodze. Terror nasilał się pod koniec wojny, kiedy oddziały UPA przeszły przez Bug. Do większych bitew polsko-ukraińskich doszło pod Sahryniem i Honiatyczami, natomiast mniejsze potyczki obejmowały cały obszar gminy Werbkowice. Mniejsze potyczki to wcale nie znaczy mniej krwawe, czy było mniej ofiar. Ukraińcy szli i pomimo stanowczego oporu ze strony polskiej mordowali całe rodziny i wioski, ludzi palono żywcem w stodołach czy kościołach. Czasy były straszne i okrutne do 1947 roku kiedy akcja przesiedleńcza się zakończyła. Ziemia tu spłynęła krwią. W miejsce wysiedlonych przyjechała ludność z terenów zabużańskich. Byli to ludzie, którzy uszli z życiem i nierzadko przekraczali Bug wpław, z całymi rodzinami, bywało że pod ochroną Niemców, którzy byli tu okupantem. Po roku 1947 życie tu zaczęło wracać do normy.