Miejscowości wchodzące w skład gminy

W skład gminy wchodzi 25 miejscowości, większych bądź mniejszych lecz tak samo malowniczych, położonych wśród pół łąk czy lasów.
 • Adelina - wieś położona w południowo-wschodniej części gminy Werbkowice. Miejscowość powstała prawdopodobnie około 1827 roku na gruntach wsi Miętkie i nazwana była Adalajdą. W późniejszym czasie nazwę zmieniono na obecną. Pod koniec 2006 roku wieś liczyła 104 mieszkańców.
 • Alojzów - wieś położona we wschodniej części gminy. Początki powstania datuje się na około 1877 rok. Pod koniec 2006 roku miejscowość liczyła 354 mieszkańców.
 • Dobromierzyce - pierwsze wzmianki o miejscowości datuje się na około 1454 rok. Wieś położona w północno-zachodniej części gminy. Liczbę mieszkaców szacuje się na około 238 .
 • Gozdów - Wieś położona nad Huczwą we wschodniej części gminy. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1439 roku. Liczbę mieszkańców określa się na około 814 osób.
 • Honiatycze - początki miejscowości szacuje się na 1394 rok. Wieś położona w południowo-zachodnim skraju gminy. Wieś liczy około 216 mieszkańców.
 • Honiatycze kolonia - wieś stosunkowo młoda bowiem powstanie datuje się na 1938 rok. Zamieszkuje ją około 187 mieszkańców.
 • Honiatyczki - wieś połozona w południowej części gminy, a datę założenia podaje się na 1472 rok. Wieś posiada około 275 mieszkańców.
 • Hostynne - miejscowość powstała w 1394 roku i położona w zachodniej części gminy. Nazwę swą zawdzięcza prawdopodobnie słowu „gościnne” pochodzącemu z języka ruskiego. Liczbę mieszkańców podaje się na około 761 osób.
 • Hostynne kolonia - miejscowość powstała stosunkowo niedawno, bowiem w 1919 roku, w wyniku parcelacji gruntów pofolwarcznych. Położona jest w zachodniej części gminy.
 • Konopne - miejscowość powstała w 1394 roku , położona w środkowej części gminy. Zamieszkuje ją około 165 mieszkańców.
 • Kotorów – wieś położona w międzyrzeczu Siniochy i Huczwy, w środkowej części gminy. Początki powstania datuje się na 1394 rok, zaś liczbę mieszkańców podaje się na około 212 osób.
 • Łotów – wieś powstała około 1472roku, położona na zachodnim skraju gminy. Zamieszkuje ją około 45 mieszkańców.
 • Łysa Góra – miejscowość powstała w XIX wieku, położona w środkowej części gminy i liczy około 192 mieszkańców.
 • Malice – wieś położona nad Huczwą w środkowej części gminy. Pierwsze wzmianki datuje się na 1394 rok. Miejscowość zamieszkuje około 349 mieszkańców.
 • Peresołowice – wieś położona nad rzeką Henrykówką w północnej części gminy. Pierwsze wzmianki o miejscowości wymienia się w 1394 roku. Wieś posiada około 215 mieszkańców.
 • Podhorce – wieś położona nad Huczwą w północno- wschodniej części gminy, w obrębie Działów Grabowieckich. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1449 roku. Liczbę mieszkańców określa się na około 454 osób.
 • Sahryń - wieś położona w południowo-wschodniej części gminy, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Powstała w około 1431 roku, a nazwę swą zawdzięcza z pewnością pochodzeniu ruskiemu. Liczbę mieszkańców szcuje się na około 667 osób.
 • Strzyżowiec - wieś położona w środkowej części gminy nad bezimiennym dopływem Huczwy. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1444 roku. Liczbę mieszkańców podaje się na około 67 osób.
 • Terebiniec - wieś powstała około 1400 roku, położona we wschodniej części gminy, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Liczbę mieszkańców podaje się na około 325 osób.
 • Terebiń – pierwsze wzmianki pochodzą z 1400 roku. Wieś położona we wschodniej części gminy, nad bezimiennym ciekiem wodnym. Liczbę mieszkańców podaje się na około 816 os
 • Turkowice – wieś położona nad rzeką Huczwą w południowej części gminy. Pierwsze wzmianki o miejscowości datuje się na około 1469 rok. Szacuje się iż miejscowość zamieszkuje około 526 mieszkańców.
 • Werbkowice – wieś położona w centralnej części gminy, nad rzeką Huczwą. Jest siedzibą władz gminy. Pierwsze wzmianki o miejscowości datuje się na około 1394 rok. Szacuje się iż zamieszkuje ją około 3053 mieszkańców.
 • Wilków - pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1451 roku. Pierwotna nazwa brzmiała Wołkowyje. Wieś położona w południowej części gminy. Podaje się iż zamieszkuje ją około 355 mieszkańców.
 • Wronowice – wieś położona w południowej części gminy, pierwsze wzmianki pochodzą z 1481 roku. Liczbę mieszkańców podaje się na około 372 osoby.
 • Zagajnik - Miejscowość powstała stosunkowo niedawno, bo w 1921 roku. Liczbę mieszkanców podaje się na około 69 osób.
 •