Warunki do agroturystyki

Gmina Werbkowice jest malowniczo położona w Kotlinie Hrubieszowskiej. Jest to gmina przemysłowo-rolnicza , z przewagą rolnictwa. Krajobraz jest częściowo zróznicowany, bowiem znajdujemy obszary płaskie i pagórkowate. Około 7% powierzchni gminy to lasy. Każda z miejscowości posiada swoją historię i zabytki bardziej lub mniej wyeksponowane , ale równie ciekawe i interesujące. Przejeżdżając spotykamy piękne kościoły , dwory, pałace, monastyr, kapliczki przydrożne, pomniki bohaterów walczących o naszą niepodległość. Na terenie gminy znajdują się również dwie ostoje wpisane do programu Natura 2000 , co jest jeszcze jednym atutem do rozwoju agroturystyki.